Sztuka na wyciągnięcie ręki

Monitor Artystyczny
Andrzej Dłużniewski

Andrzej Dłużniewski w „Jednej fotografii”  z 1978 roku zaprezentował działania, które nie dają się jednoznacznie klasyfikować. Praca składała się z wypukłego przedmiotu z napisem NEGATYW umieszczonego w dużej drewnianej ramie. Z drugiej strony znajdowała się fotografia, która ukazywała ów negatyw, ale w formie pozytywu. W pracy podjęte zostały próby poszukiwania definicji i sposobu jej zobrazowania. Zazwyczaj proces był odwrotny, czyli najpierw przedmiot bądź działanie, natomiast definicja była słownym opisaniem owego działania bądź przedmiotu. Dłużniewski wyszedł od definicji negatywu, aby następnie podjąć próbę jej zobrazowania.

Zastanówmy się nad słowem NEGATYW. Oznacza przede wszystkim odwrotność (negatyw – film, odwrócenie kolorów, odcisk – odwzorowane kształty), ale nigdy nie była ona celem samym w sobie. Stanowi jedynie pośrednią formę do osiągnięcia celu, jakim był pozytyw. W potocznym rozumieniu wyraz ten ma znaczenie pejoratywne. Dłużniewski ustawiając negatyw w centrum uwagi, oprawiając go w ramę, odsłonił go i wyróżnił. Zwrócił uwagę odbiorców na coś, co zazwyczaj umykało ich spostrzeżeniu. Odwrócił hierarchię wartości, ujawnił coś, co było zakryte, mało ważne.

W zakresie historii sztuki, spotyka się dzieła, które ujawniają tył obrazów. Szczególną popularność zdobyły w realistycznym, północnym malarstwie siedemnastowiecznym. Można je uznać za genialne z podkreśleniem bardzo realistycznego wykonania. Celem twórców było przede wszystkim zmylenie odbiorcy i zwrócenie uwagi na mistrzostwo warsztatu malarskiego. W przypadku projektu Dłużniewskiego również możemy odebrać tę pracę jako chęć zmylenia odbiorcy, podważenia jego percepcji odbioru. Jednak przede wszystkim nastąpiło tu zakłócenie jasności i precyzyjności, gdyż okazuje się, że nie wszystko jest takie, jak je widzimy, a nawet podpisanie danej prezentacji nie gwarantuje pewności i nieomylności w odbiorze.

Praca wprowadza w zagadnienia związane z postmodernizmem. Następuje całkowite odwrócenie wszystkich relatywistycznych działań i spostrzeżeń, dochodzi do operowania zaprzeczającymi sobie pojęciami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

aktualności
Najnowsze komentarze